Enterotoksemi

Enterotoxaemia

Evcil hayvanlarda clostridial infeksiyonlar veya intoksikasyonlar oldukça sık görülmekte ve yüksek ölüm (mortalite) ile seyretmektedir.  

Cl. perfingens Tip C, Tip D, Cl. septicum ve Cl. oedematiens gibi etkenlerin neden olduğu intoksikasyonlarda klinik semptomların gözlenmesine fırsat kalmadan ani ölümler görülmesi, Clostridial intoksikasyonların klinik olarak birbirinden ayırt edilmesinde laboratuvar tanısını gerekli kılmaktadır. Koyunlarda akut formu, ciddi sinirsel semtomlar (konvülsiyonlar gibi) ve solunum problemleri karakterizedir (video).  Akut formda iyileşme nadirdir. Koyunlarda daha çok sistemik lezyonlar gözlenirken (peteşi, beyin ve akciğer ödemleri gibi)  bağırsakta küçük değişiklikler tespit edilir. Laboratuvar tanısının zaman alması ve intoksikasyonların perakut seyirli olması etkili bir sağaltıma fırsat vermez iken, sağaltım için her tipe özgü antiserumlarla sağlanacak olan koruma veya terapi ancak kısa süreli olmaktadır. Bu sebeplerden ötürü Clostridial intoksikasyonlara karşı korunmada aşılar aracılığı ile aktif bağışıklığı sağlamak en önemlisidir.