Contagious echtyma

KOYUN VE KEÇİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ÖNEMLİ SÜRÜ PROBLEMLERİNDEN BİRİ: EKTİMA (ORF VIRUS) HASTALIĞI

Bulaşıcı ektima (Contagious echtyma), dünyanın birçok ülkesinde koyun ve keçilerde yaygın olarak gözlenen, zoonotik viral bir deri hastalığıdır. Hastalık klinik olarak dudak ve burun delikleri çevresinde veziküller, püstüller, ülserler ve papillomatöz proliferatif lezyonların ortaya çıkmasıyla karakterizedir. Hastalığın mortalitesi düşük seyretmesine karşın, önemli ekonomik kayıplara neden olur.

Aşı, hastalık çıkan yerlerde ve daha önce hastalık görüldüğü bildirilen bölgelerde koruyucu olarak yapılır. Hastalık çıkmayan yerlerde aşı uygulanmaz. Bağışıklık 21 günde tam olarak oluşur, bağışıklık süresi 6 aydır.