Hakkımda

Mesleki Deneyim
2013-                Veteriner Hekim, Dr., Virolog, T.O.B. Pendik Veteriner Kontrol Enst. Viral Teşhis Lab.
2005- 2013     Veteriner Hekim, T.O.B. Pendik Veteriner Kontrol Enst. Mol. Mikr. & Viral Teş. Lab.
2004- 2005    Veteriner Hekim, Teğmen, T.S.K. 1. Jan. Komd. Tug. K.lığı, Çakırsöğüt-Şırnak
2003- 2004     Veteriner Hekim, T.O.B. Artvin İl Müd.
1998- 2003      Veteriner Sağlık Teknisyeni, T.O.B. Kırıkkale İl Müd.

Eğitim    
2006-2013      Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara
http://sagbilens.ankara.edu.tr/
1997-2002      Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Aydın
http://www.akademik.adu.edu.tr/fakulte/veteriner/
1994-1997      Selimiye Veteriner Sağlık Meslek Lisesi, Üsküdar, İstanbul
http://semtal.meb.k12.tr/tema/okulumuz_hakkinda.php
1991-1994      Buğdaylı Köyü Ortaokulu, Gönen, Balıkesir
http://bugdaylioo.meb.k12.tr/
1987-1991      Büyüksoğuklar Köyü İlkokulu, Gönen, Balıkesir

Doktora  Tezi
Peste des Pestits Ruminants Virus (PPRV) enfeksiyonunun epidemiyolojisinin N ve F genlerine dayalı farklı PCR teknikleri ile araştırılması. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,  Ankara – 2013. (Danışman: Prof. Dr. Seval BİLGE DAĞALP) http://sagbilens.ankara.edu.tr/

Bilimsel İlgi Alan
Moleküler Viroloji

Üyelikler
Veteriner Sağlık Teknisyenleri Derneği
http://www.vested.org.tr/

Kitap Bölümü
Caprine arthritis encephalitis. Veteriner Hekimin El Kitabı, İstanbul-2016, Syf:61. ISBN No: 978-605-9175-62-3.
Maedi-visna (Ovine Progressive Pneumonia). Veteriner Hekimin El Kitabı, İstanbul-2016, Syf:86. ISBN No: 978-605-9175-62-3.
Akabane (Congenital Arthrogryposis-Hydranencephaly Syndrome). Veteriner Hekimin El Kitabı, İstanbul-2016, Syf: 54. ISBN No: 978-605-9175-62-3.
https://vetkontrol.tarim.gov.tr/pendik/Link/17/Veteriner-Hekimin-El-Kitabi

Dergi Hakemliği
TURKISH JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES
Turk J Vet Anim Sci
Makale Adı: Phylogenetic analyses of P32, RPO30, GPCR, ORF 117 and Kelch-Like genes of Tunisian Sheeppox virus isolates
Makale Kodu: VET-1806-65
http://journals.tubitak.gov.tr/veterinary/index.htm;jsessionid=B925230994F532FBC64DE26E9E309B9D

Yayınlar
Ahmet Sait. (2018). Koyun-Keçi Vebası. Hayvancılık Tarım Türk Dergisi. Sayı: 69 Sayfa: 64-67 www.tarimturk.com.tr 

Hakan Bulut, Ibrahim Sozdutmaz, Zuleyha Pestil, Hasan Abayli, Ahmet Sait and Aydin Cevik. (2017). High prevalence of bovine viral diarrhea virus-1 in sheep abortion samples with pestivirus infection in Turkey. http://www.pvj.com.pk/in_press/17-228.pdf

Şevik, M., Sait, A., Genetic characterization of peste des petits ruminants virus, Turkey, 2009–2013, Research in Veterinary Science (2015), http://dx.doi.org/10.1016/j.rvsc.2015.05.005

Aytekin, H. Aksit, A. Sait, F. Kaya, D. Aksit, M. Gokmen, A. Unsal Baca Evaluation of oxidative stress via total antioxidant status, sialic acid, malondialdehyde and RT-PCR findings in sheep affected with bluetongue. Veterinary Record Open 2015;2:e000054.doi:10.1136/vetreco-2014-000054 http://dx.doi.org/10.1136/vetreco-2014-000054

Metin GÜRÇAY, Ayşe PARMAKSIZ, Ahmet SAİT, Selehattin GÜRÇAY. Türkiye’de Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Ovarial Sıvılarından İzole Edilmiş İnfeksiyöz Pankreatik Nekrozis Virüsünün, VP2 Bölgesinin Kısmi Nükleotid Dizin Analizinin Belirlenmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 2014, Cilt 28, Sayı 1.  http://veteriner.fusabil.org/text.php3?id=957

GÜRÇAY M, SAİT A, PARMAKSIZ A, KILIÇ A., Türkiye’de Lumpy Skin Disease Virus Enfeksiyonunun Klinik Bulgular ve PCR Yöntemi İle Saptanması. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 21 (3): 417-420, 2015 DOI: 10.9775/kvfd.2014.12364   http://vetdergi.kafkas.edu.tr/extdocs/2015_3/417-420.pdf

Seval Bilge Dağalp, Ahmet Sait, Ali Reza Faraji, H. Mahur Altay, Aykut Özkul. Peste des petits ruminants in Turkey: findings between 2010 and 2013. FAO Empres Animal Health 360. 45/2015 www.fao.org/ag/empres.html

ÜNSAL BACA, A., SAİT, A., ERDEM, A., ATIL, E. (2011). Doğu Karadeniz  Bölgesinde Malignant Catharral Fever Olgusu. Pendik Mikrobiyoloji Dergisi. 38(1):18-21

Bildiriler  
Züleyha Pestil, Ayşe Parmaksız, Ahmet Sait, Serdar Uzar- The presence of parapoxvirus infection in beef cattle in Marmara region of Turkey – 2. Uluslararası Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (XIII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi) 16-19 Ekim 2018

Taraneh Öncel, Ahmet Sai̇t, Sezai Arslan, Esma Söylemez, Belinda Aydi̇n, Ahmet Şi̇mşek – Evaluation Cases of Parasites and Viruses of Honeybees in Marmara Region of Turkey, 45th Apimondia International Apicultural Congress, Istanbul, Turkey, 29 September – 4 October 2017 (R0158)

Hasan Hüseyin Ünal, Taraneh Öncel, Birsel M. Demir, Alper Sezgin, Ahmet Sait, Erol Kabil, Mansur Seymen Seymenoğlu – Investigation of Honey Bee Deaths in Adana Province and Surroundings. 45th Apimondia International Apicultural Congress, Istanbul, Turkey, 29 September – 4 October 2017 (R0205)

Mehmet Özkan Timurkan, Ahmet Sait, Hakan Aydın. Detection of important respiratory viruses (Bovine Parainfluenza Virus – 3 (BPIV3) ve Bovine Respiratory Syncytial Virus (BRSV) causing respiratory diseases: The Study of Molecular Characterization 12th National Congress of Veterinary Microbiology (With International Guest Speakers), Nevsehir, Turkey August 2016

Ahmet SAİT – Investigation of Epidemiology of Peste des Petits Ruminants (PPRV) Infection Using Nucleocapsit and Fusion Gene Targeted RT-PCR Methods. 32nd World Veterinary Congress , Istanbul, TURKEY, 13-17 September 2015 (sözlü sunum)

Epidemiological Investigation of First Outbreak of LSD in Turkey. Fahriye Saraç, Veli Gülyaz, Serdar Uzar, Ahmet Sait, Eray Atıl, Züleyha Pestil Apuhan. 32nd World Veterinary Congress , Istanbul, TURKEY, 13-17 September 2015 (PP-324)

Serological Investigation of Sheep, Goat and Cattle Sera Against Peste des Petits Ruminants. Aysel Ünsal Baca, Ahmet Sait. 32nd World Veterinary Congress , Istanbul, TURKEY, 13-17 September 2015 (PP-244)

Applcation of Molecular Techniques in Routine Laboratory Diagnosis of Classical Rabies Virus in Post-Mortem Brain Samples from Naturally Infected Different Species of Animals in Turkey. Metin Gürçay, Ahmet Sait, Aysel Baca, Demet Aydoğan. 32nd World Veterinary Congress , Istanbul, TURKEY, 13-17 September 2015 (PP-134)

Evalution Cases of Young Ruminants with Diarrhea Symptoms in Marmara Region of Turkey. Sezai Arslan, Taraneh Öncel, Mehmet Engin Malal, Esra Satır, Ahmet Sait, Aysel Baca, Demet Aydoğan. 32nd World Veterinary Congress , Istanbul, TURKEY, 13-17 September 2015 (PP-124)

AYTEKIN I, AKSIT H, SAIT A, KAYA F, AKSIT D, GOKMEN M, BACA AU, Mavi dilli koyunlarda RT-PCR, malondialdehit, sialik asit ve antioksidan stres üzerine etkileri. 11. Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Samsun, Sözlü Sunum, 21-24 Mayıs 2015.

GÜRÇAY M, SAİT A, PARMAKSIZ A, KILIÇ A., Türkiye’de Lumpy Skin Disease Virus Enfeksiyonunun Klinik Bulgular ve PCR Yöntemi İle Saptanması. XI. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi’nde 21-24 Ekim 2014, Antalya

Seval BİLGE DAGALP, Ahmet SAIT, Alireza FARAJI, Mahur TURAN, Aykut OZKUL, Peste des Petits Ruminants in Turkey, Global Peste des Petits Research Alliance meeting. 29-30 April 2013. Nairobi, Kenya

Aysel Ünsal Baca, Ahmet Sait, Eray Atıl. Türkiye’den İzole Edilmiş Yüksek Patojen Avian Influenza H5N1 Viruslarının Moleküler Karakterizasyonu. 10. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) 24–27 Eylül 2012 Kuşadası – Aydın

AYSEL UNSAL BACA, SUAT GURBUZ, AHMET SAIT. The Situation of Peste des Pestits Ruminnats (PPR) in Marmara Region of Turkey, 3rd Annual Meeting EPIZONE, Antalya, Turkey, pg.185, 12-15 May 2009

AYSEL UNSAL BACA, BİRSEN AKCADAG, SELMA IYISAN, HİKMET UN, AHMET SAIT, FEVZİYE FUCULAR, NESRİN TURAN, Pathogenicity of Avian Influenza Viruses Isolated from Marmara region, 3rd Annual Meeting EPIZONE, Antalya, Turkey, pg.191, 12-15 May 2009

Projeler
Unsal Baca A, Sait A. ‘’Diagnosis of Peste des Pestits Ruminnats (PPR) using Molecular techniques’ Part of Co-ordinated Project of IAEA: The early and sensitive diagnosis and control of Peste des Petits ruminants (PPR), IAEA contract no: 14514. 2007 https://www.iaea.org/
 
Seval BİLGE DAĞALP, Ahmet SAİT. “Peste des Pestits Ruminnats Virus (PPRV) enfeksiyonunun epidemiyolojisinin N ve F genlerine dayalı farklı PCR teknikleri ile araştırılması’’ A.Ü. BAP 10B3338012 (Yardımcı Araştırmacı)
 
Ahmet SAİT, Seval BİLGE DAĞALP. “Peste des Pestits Ruminnats Virus (PPRV) enfeksiyonunun epidemiyolojisinin N ve F genlerine dayalı farklı PCR teknikleri ile araştırılması’’ TAPGEM/HSYGAD/12/A07/P02/07 (Proje Lideri)

Mehmet Özkan TİMURKAN, Ahmet Sait, Hakan Aydın. Sağlıklı ve Solunum Sistemi Problemli Sığır ve Koyunlarda Bovine Herpes Virus 1 BHV 1 Parainfluenza Virus 3 PIV 3 ve Respiratory Syncytial Virus RSV Varlığının Araştırılması ve Moleküler Karakterizasyonu Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi BAP NO 2013 35 https://atauni.edu.tr/veteriner-fakultesi

Dr. Ahmet SAİT, Dr. Züleyha PESTİL, Prof. Dr. Hakan BULUT. Marmara Bölgesinde Koyunlarda Görülen Abort Vakalarında Viral Etkenlerin Araştırılması. 2016. PROJE NO: TAGEM/HSGYAD/13A07/P02/28

Kerem ŞENVARDAR, Ahmet SAİT, Eray ATIL, Belinda AYDIN, Merve DEMİR. “Büyükbaş Hayvanlarda Solunum Sistemi Hastalığı Kompleks’inde etkin 8 adet viral etkeninin tespiti için multipleks real-time RT-PCR tabanlı kit geliştirilmesi.” Proje no: TAGEM-17/AR-GE/14. 2017 yılı TAGEM Ar-GE destek programı kapsamında, Krosgen Biyoteknoloji & Ar-Ge (https://www.krosgen.com/) ve Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü. https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Belgeler/ar_ge_projeleri/Devam%20Eden%20Projeler.pdf

Seçkin Serdar ARUN, Ahmet SAİT, Merve DEMİR. “Sığır Abort Etkenlerinin Teşhisinde Multipleks Real- Time PCR Temelli Kit Geliştirilmesi”. Proje no: TAGEM-18/ARGE/16. 2018 yılı TAGEM Ar-GE destek programı kapsamında, Vetlab Veteriner Laboratuvar Hizmetleri
Ltd. Şti. (http://vetlab.com.tr/)ve Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü.

Eğitimler
IAEA TC PROJECT RER5023: Enhancing National Capabilities for Early and Rapid Detection of Priority Vector Borne Diseases of Animals (Including Zoonoses) by Means of Molecular Diagnostic Tools. Regional Training Course on the Advanced Techniques for Detection and Differentiation of Priority Vector Borne Diseases in Animals and Animal Vectors. University of Sarajevo, Faculty of Veterinary Medicine, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 12-23 November 2018. http://vfs.unsa.ba/web/

IAEA TC PROJECT RER5023-EVT1803021: Enhancing National Capabilities for Early and Rapid Detection of Priority Vector Borne Diseases of Animals (Including Zoonoses) by Means of Molecular Diagnostic Tools. EVT1803021Regional Training Course on the Advanced Techniques for Detection and Differentiation of Priority Vector Borne Diseases in Animals and Animal Vectors. National Veterinary Institute, Lisbon, Portugal, 06-12 October 2018. http://www.iniav.pt/

MALDI TOF/TOF MS Biotyper Mikrobiyoloji ve MALDI TOF/TOF MS Proteomiks Temel Eğitimi. Bilimsel Endüstriyel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi Abant İzzet Baysal Üniversitesi, BOLU, 16-18.01.2018. http://www.ibu.edu.tr/uygulama-ve-arastirma-merkezleri

Gene cloning strategies, recombinant protein production and purification. Dept. of Infection, Immunity and Inflammation, Leicester University, UK. (Dr. Ed Galyov). December 2013-May 2014. https://www2.le.ac.uk/departments/iii/people/dr-ed-galyov/dr-ed-galyov

Koyun ve Keçi Sağlığı Sempozyumu, Maritim Pine Beach Hotel, Belek, Antalya, Mayıs 23-25, 2013

Monoclonal antibody production and using in diagnostic. Dept. of Infection, Immunity and Inflammation, Leicester University, UK. (Dr. Roger James) Jan-Fab. 2010. https://le.ac.uk/iii

The ConFluTech workshop on Avian Influenza Sequencing, Phylogeny and Bioinformatics. National Veterinary Institute, Uppsala, Sweden.  26-29 May, 2009. https://www.sva.se/en

Training on ‘Diagnosis of rabies using molecular techniques’ part of the project Technical Assistance for control of Rabies Diesease, TR503.06/001 Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü, Samsun, Türkiye, Ekim 24-27, 2008 https://vetkontrol.tarimorman.gov.tr/samsun

Phylogenetic Analysis of Avian Influenza Viruses, Etlik Merkez Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, Ankara, Türkiye, Ekim 13-17, 2008 https://vetkontrol.tarimorman.gov.tr/merkez

Technical Workshop on Molecular Diagnostic Tools, Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü, İstanbul, Türkiye, Kasım 20, 2006 https://vetkontrol.tarimorman.gov.tr/pendik