Maedi-Visna Virus Enfeksiyonu

MaediVisna Virus Enfeksiyonu, Koyunlarda Kronik Akciğer Enfeksiyonu ve Zayıflık

Maedi-Visna Virus enfeksiyonu, koyunların akciğer, beyin, meme doku ve eklemlerinde kronik yangısal bozukluklara neden olan viral bir hastalıktır. Maedi-Visna enfeksiyonu düşük doğum ağırlığı ve ağırlık kazancı, süt verimi ve kalitesinin azalması ve kesime sevk edilmeler nedeniyle koyunculukta önemli ekonomik kayıplara neden olur.

Koyunlarda kronik akciğer enfeksiyonu ve zayıflık
Klinik belirtiler

Akciğer ve merkezi sinir sistemindeki bozuklukların yanısıra mastitis, vaskulitis ve artritise de sebep olmaktadır.

Enfeksiyonun maedi olarak adlandırılan akciğer formu koyunların yaygın bir hastalığıdır. Hastalığın bu formunda ilk belirtiler vücut kondüsyonunun bozulması ile başlamakta ve hastalık ilerledikçe solunum sıkıntıları artarak hastalık ölüm ile sonuçlanmaktadır.

Gebe hayvanlarda yavru atma vakaları ya da normalden küçük ve zayıf yavru doğumları oluşabilmektedir. Ayrıca sütün kıvamı ve görünüşünde değişiklik olmaksızın kronik mastitis gelişebilmektedir.

Hastalığın visna formunda ise merkezi sinir sistemini etkileyen bozukluklar oluşmaktadır. Erken dönemlerde bu belirtilerin anlaşılabilmesi zor olmakla birlikte hastalığın ileri safhalarında etkilenen hayvanlarda progresiv encephalomyelitis şekillenmekte, hayvanlar kendi etraflarında dönmekte, ataksi, arka bacaklarda güçsüzlük gibi belirtiler görülmektedir.

Bulaşma

Virus anneden yavruya kolostrum ve süt ile aktarılmaktadır. Yetişkin hayvanlar arasında enfeksiyonun nakli ise solunum ile olmaktadır. Enfekte hayvanlar virusu diğer hayvanlara ve çevreye sürekli olarak saçmaktadırlar. Enfeksiyonun ülkeler arasında yayılmasında sağlıklı görünümlü enfekte hayvanların ithalatının önemli olduğu bilinmektedir.

Teşhis

Maedi-visna virus enfeksiyonunun klinik bulgulara dayanılarak kesin teşhisi mümkün değildir. Bu nedenle laboratuvar tanı yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Laboratuvara gönderilecek numuneler

Klinik teşhisi doğrulamak amacıyla, antikoagulanlı tüpe (EDTA’lı, mor kapaklı, 5-10 ml kan alınıp, buz aküleri yardımıyla dondurulmadan soğuk bir ortamda en kısa sürede laboratuvara ulaştırılmalıdır.

Yine klinik teşhisi doğrulamak ve sürü taraması yapmak amacıyla kırmızı kapaklı tüpler ile kan yada kan serumu gönderilmelidir.

Kontrol ve Eradikasyon

Bir sürüde maedi-visna enfeksiyonunun naklinde, kolostrum ve sütteki enfekte mononüklear hücreler ile koyun-kuzu arasındaki bulaşma daha etkin olmasına karşın, kapalı ortamlarda barındırılan koyunlar arasında solunum sekretleri ile nakil ön plana çıkmaktadır. Virusun, hastalık süresince akciğerlerde, memede, merkezi sinir sisteminde ve hemopoietik organlarda persiste olarak kalması ve dolayısıyla etken taşıyıcısı olan bu hayvanların sürü içindeki diğer hayvanlar için bir enfeksiyon kaynağı olması; kontrol ve eradikasyon programlarına yönelik çalışmaların temel stratejisini belirlemektedir.

Bu programlarda ilk adımı sürüdeki seropozitif hayvanların tespiti ve antikor varlığı saptanan tüm koyunların enfekte kabul edilerek sürüden ayırdedilmesi oluşturmaktadır. Bu aşamadan sonra 6 aylık periyodlar ile sürü takibinin yapılması ve yeni seropozitif koyunların sürüden uzaklaştırılması önerilmektedir. https://vetrehberi.com/koyunlarda-maedi-visna-enfeksiyonu/