Proje

Dr. Ahmet SAİT, Dr. Eray Atıl, Dr. Züleyha Pestil, Dr. Esma Söylemez Yeşilçimen, Merve Demir, Onur Ülgenalp, Mustafa Türkdoğan, Murat Ekinci.  Peste des Petits Ruminants (PPR) virusunun aşı ve saha suşunu ayırt etmeye yönelik probe-based fluorescence melting curve analysis (FMCA) prensibi ile çalışan RT-qPCR metodu geliştirmek. 2019. Proje no: TAGEM/HSGYAD/Ü/20/A5/P1/1929 (Proje Lideri)

Seçkin Serdar ARUN, Ahmet SAİT, Merve DEMİR. Sığır Abort Etkenlerinin Teşhisinde Multipleks Real- Time PCR Temelli Kit Geliştirilmesi. Proje no: TAGEM-18/ARGE/16. 2018 yılı TAGEM Ar-GE destek programı kapsamında, Vetlab Veteriner Laboratuvar Hizmetleri Ltd. Şti. (http://vetlab.com.tr/)ve Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü.(Yardımcı Araştırmacı)

Kerem ŞENVARDAR, Ahmet SAİT, Eray ATIL, Merve DEMİR. Büyükbaş Hayvanlarda Solunum Sistemi Hastalığı Kompleks’inde etkin 8 adet viral etkeninin tespiti için multipleks real-time RT-PCR tabanlı kit geliştirilmesi. Proje no: TAGEM-17/AR-GE/14. 2017 yılı TAGEM Ar-GE destek programı kapsamında, Krosgen Biyoteknoloji & Ar-Ge (https://www.krosgen.com/) ve Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü. (Yardımcı Araştırmacı) https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Belgeler/ar_ge_projeleri/Devam%20Eden%20Projeler.pdf

Dr. Ahmet SAİT, Dr. Züleyha PESTİL, Prof. Dr. Hakan BULUT. Marmara Bölgesinde Koyunlarda Görülen Abort Vakalarında Viral Etkenlerin Araştırılması. 2016. PROJE NO: TAGEM/HSGYAD/13A07/P02/28

Mehmet Özkan TİMURKAN, Ahmet Sait, Hakan Aydın. Sağlıklı ve Solunum Sistemi Problemli Sığır ve Koyunlarda Bovine Herpes Virus 1 BHV 1 Parainfluenza Virus 3 PIV 3 ve Respiratory Syncytial Virus RSV Varlığının Araştırılması ve Moleküler Karakterizasyonu. Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi BAP NO 2013 35 (Yardımcı Araştırmacı) https://atauni.edu.tr/veteriner-fakultesi

Ahmet SAİT, Seval BİLGE DAĞALP. Peste des Pestits Ruminnats Virus (PPRV) enfeksiyonunun epidemiyolojisinin N ve F genlerine dayalı farklı PCR teknikleri ile araştırılması. TAPGEM/HSYGAD/12/A07/P02/07 (Proje Lideri)

Seval BİLGE DAĞALP, Ahmet SAİT. “Peste des Pestits Ruminnats Virus (PPRV) enfeksiyonunun epidemiyolojisinin N ve F genlerine dayalı farklı PCR teknikleri ile araştırılması’’ A.Ü. BAP 10B3338012 (Yardımcı Araştırmacı)

Unsal Baca A, Sait A. ‘’Diagnosis of Peste des Pestits Ruminnats (PPR) using Molecular techniques’ Part of Co-ordinated Project of IAEA: The early and sensitive diagnosis and control of Peste des Petits ruminants (PPR), IAEA contract no: 14514. 2007 (Yardımcı Araştırmacı) https://www.iaea.org/