Sütçü sığırlarda aşılama programı

Her işletmenin kendine özgü bir aşılama programının olması bir zorunluluktur. Bu sebepten temel gereksinimleri karşılayabilecek örnek bir sütçü sığır aşılama programı için tıklayınız.