Doktora (Ph.D.) Tezi

Peste des Pestits Ruminants Virus (PPRV) enfeksiyonunun epidemiyolojisinin N ve F genlerine dayalı farklı PCR teknikleri ile araştırılması. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,  Ankara – 2013. (Danışman: Prof. Dr. Seval BİLGE DAĞALP) http://sagbilens.ankara.edu.tr/