Proje

 1. Yifei Hu, Pang Yuanfeng, Chan Tian, Wang Jiajia, Sten H. Vermund, Serap Aksoy, Özlem Güven, Süleyman Yıldırım, Esra Erdim, Ahmet Mete Saatçi, Bilge Alpaslan Kocamemi,  Halil Kurt, Ahmet Sait. 2020. Build a SARS-CoV-2 surveillance system using sewage sludge monitoring from a comminity health perspective.  Project ID:569626, Project No: 120N814. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)-National Natural Science Foundation of China (NSFC)
 2. Osman Erganiş, Mustafa Hasöksüz, Kadir Yeşilbağ, Fahriye Saraç, Serdar Uzar, Hakan Enül, Cumhur Adıay, Orbay Sayı, Ahmet Sait, Mustafa Sencer KAragül.  TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi  Destek  Programı  (1004  Programı) 18AG020 kapsamında “Inaktif  SARS-CoV-2 (COVID-19) aşısı geliştirilmesi”  projesi. 22.04.2020. (Yardımcı Araştırmacı)
 3. Bilge Alpaslan Kocamemi, Halil Kurt, Ahmet Sait, Fahriye Sarac, Ahmet Mete Saatci, Bekir Pakdemirli. Türkiye atıksularında SARS-CoV-2 (COVID-19) araştırılması. Proje no.: TOB-91.  T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı. (Yardımcı Araştırmacı)
 4. Dr. Ahmet SAİT, Dr. Eray Atıl, Dr. Züleyha Pestil, Dr. Öğr. Grv. Bülent BAYRAKTAR, Merve Demir, Mustafa Türkdoğan, Ayşe PARMAKSIZ, Neşe KALYA, Murat Ekinci.  Peste des Petits Ruminants (PPR) virusunun aşı ve saha suşunu ayırt etmeye yönelik probe-based fluorescence melting curve analysis (FMCA) prensibi ile çalışan RT-qPCR metodu geliştirmek. 2019. Proje no: TAGEM/HSGYAD/Ü/20/A5/P1/1929 (Proje Lideri)
 5. Seçkin Serdar ARUN, Ahmet SAİT, Merve DEMİR. Sığır Abort Etkenlerinin Teşhisinde Multipleks Real- Time PCR Temelli Kit Geliştirilmesi. Proje no: TAGEM-18/ARGE/16. 2018 yılı TAGEM Ar-GE destek programı kapsamında, Vetlab Veteriner Laboratuvar Hizmetleri Ltd. Şti. (http://vetlab.com.tr/)ve Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü.(Yardımcı Araştırmacı)
 6. Kerem ŞENVARDAR, Ahmet SAİT, Eray ATIL, Merve DEMİR. Büyükbaş Hayvanlarda Solunum Sistemi Hastalığı Kompleks’inde etkin 8 adet viral etkeninin tespiti için multipleks real-time RT-PCR tabanlı kit geliştirilmesi. Proje no: TAGEM-17/AR-GE/14. 2017 yılı TAGEM Ar-GE destek programı kapsamında, Krosgen Biyoteknoloji & Ar-Ge (https://www.krosgen.com/) ve Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü. (Yardımcı Araştırmacı) https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Belgeler/ar_ge_projeleri/Devam%20Eden%20Projeler.pdf
 7. Müge Doğan, Şirin Çizmeci, Ahmet Sait, Gülnur Kalaycı. Küçük Ruminantlarda Görülen Abortlarda Border Disease Enfeksiyonunun Araştırılması. TAGEM/  HSGYAD/16A07/P02/71 (Yedi enstitünün ortak projesi. Enstitü viroloji uzmanı)
 8. Ahmet Deniz, Şirin Çizmeci, Ahmet Sait, Gülnur Kalaycı, Taraneh Öncel. Türkiye’de önemli vektör kaynaklı viral hayvan hastalıklarının (Mavidil-BT, Epizootik Hemorajik Ateş-EHD, Üçgün Hastalığı-BEF ve Akabane) teşhisi, vektörlerin tespiti ve erken uyarı sistemlerinin oluşturulması. TAGEM/  HSGYAD/13A07/P02/28 (Yedi enstitünün ortak projesi. Enstitü viroloji uzmanı)
 9. Dr. Ahmet SAİT, Dr. Züleyha PESTİL, Prof. Dr. Hakan BULUT. Marmara Bölgesinde Koyunlarda Görülen Abort Vakalarında Viral Etkenlerin Araştırılması. 2016. PROJE NO: TAGEM/HSGYAD/13A07/P02/28
 10. Mehmet Özkan TİMURKAN, Ahmet Sait, Hakan Aydın. Sağlıklı ve Solunum Sistemi Problemli Sığır ve Koyunlarda Bovine Herpes Virus 1 BHV 1 Parainfluenza Virus 3 PIV 3 ve Respiratory Syncytial Virus RSV Varlığının Araştırılması ve Moleküler Karakterizasyonu. Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi BAP NO 2013 35 (Yardımcı Araştırmacı) https://atauni.edu.tr/veteriner-fakultesi
 11. Ahmet SAİT, Seval BİLGE DAĞALP. Peste des Pestits Ruminnats Virus (PPRV) enfeksiyonunun epidemiyolojisinin N ve F genlerine dayalı farklı PCR teknikleri ile araştırılması. TAPGEM/HSYGAD/12/A07/P02/07 (Proje Lideri)
 12. Seval BİLGE DAĞALP, Ahmet SAİT. “Peste des Pestits Ruminnats Virus (PPRV) enfeksiyonunun epidemiyolojisinin N ve F genlerine dayalı farklı PCR teknikleri ile araştırılması’’ A.Ü. BAP 10B3338012 (Yardımcı Araştırmacı)
 13. Unsal Baca A, Sait A. ‘’Diagnosis of Peste des Pestits Ruminnats (PPR) using Molecular techniques’ Part of Co-ordinated Project of IAEA: The early and sensitive diagnosis and control of Peste des Petits ruminants (PPR), IAEA contract no: 14514. 2007 (Yardımcı Araştırmacı) https://www.iaea.org/