Proje

 1. Prof. Dr. Emine BAYDAN, Prof. Dr. Cengiz GÖKBULUT, Cansu ÖNCÜ ATILGAN, Murat Aytürk İSLAM, Abdullah BOYRAZ, Gülşen YILDIRIM, Adem KURTOĞLU, İsa AYDIN, Dr. Ahmet SAİT, Emre TOKSÖZ. (2020). Akdeniz Sularında Yetişen Levreklerde (Dicentrarchus Labrax, Linnaeus 1758) Florfenikol, Florfenikol Amin Farmakokinetiği ve Geri Çekilme Periyodunun Belirlenmesi ile Florfenikol Amin’in Toksisitesinin İn Vitro Araştırılması. Proje no: TAGEM/HSGYAD/Ü/20/A5/P1/1929
 2. Dr. Serol  KORKMAZ, Prof. Dr. Ayşen GARDGILI KELES, Dr. Ahmet SAİT. (2021). İnositolün Noroviruslara Vekil Olarak Murine Norovirus-1 Suşu Üzerine Virüsidal ve Antiviral Etkinliğinin Araştırılması ve Standart Çalışma Planı (SÇP) Geliştirilmesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Marmara Üniversitesi
 3. Dr. Hümeyra Taşkent Sezgin, Sanem Ayaz, Dilara Katuk, Dr. Ahmet SAİT. (2021). Diagnostic Kit with Nucleic Acid Based RT-LAMP Method for Border Disease Causes Loss in Livestock. Proje No: 2210597. TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı.
 4. Yifei Hu, Pang Yuanfeng, Chan Tian, Wang Jiajia, Sten H. Vermund, Serap Aksoy, Özlem Güven, Süleyman Yıldırım, Esra Erdim, Ahmet Mete Saatçi, Bilge Alpaslan Kocamemi,  Halil Kurt, Ahmet Sait. (2020).. Build a SARS-CoV-2 surveillance system using sewage sludge monitoring from a comminity health perspective.  Project ID:569626, Project No: 120N814. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)-National Natural Science Foundation of China (NSFC)
 5. Osman Erganiş, Mustafa Hasöksüz, Kadir Yeşilbağ, Fahriye Saraç, Serdar Uzar, Hakan Enül, Cumhur Adıay, Orbay Sayı, Ahmet Sait, Mustafa Sencer KAragül. (2020). TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi  Destek  Programı  (1004  Programı) 18AG020 kapsamında “Inaktif  SARS-CoV-2 (COVID-19) aşısı geliştirilmesi”  projesi. 22.04.2020.
 6. Bilge Alpaslan Kocamemi, Halil Kurt, Ahmet Sait, Fahriye Sarac, Ahmet Mete Saatci, Bekir Pakdemirli. Türkiye atıksularında SARS-CoV-2 (COVID-19) araştırılması. Proje no.: TOB-91.  T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı.
 7. Taraneh ÖNCEL, Ahmet SAİT, Eray ATIL. (2020). Improving Early Detection and Rapid Response to Potential Outbreaks of Priority Animal and Zoonotic Diseases. Co-ordinated Project of International Atomic Energy Agency (IAEA). Ref. No: ME-RER5025-2105676.
 8. Dr. Ahmet SAİT, Dr. Eray Atıl,  Dr. Öğr. Grv. Bülent BAYRAKTAR, Merve Demir, Mustafa Türkdoğan, Ayşe PARMAKSIZ, Neşe KALYA, Murat Ekinci. (2020). Peste des Petits Ruminants (PPR) virusunun aşı ve saha suşunu ayırt etmeye yönelik probe-based fluorescence melting curve analysis (FMCA) prensibi ile çalışan RT-qPCR metodu geliştirmek. Proje no: TAGEM/HSGYAD/Ü/20/A5/P1/1929
 9. Dr. Züleyha Pestil, Dr. Ahmet Sait, Dr. Eray Atıl, Güliz Çelik, Prof. Dr. Soydal Ataseven, Doç. Dr. Fırat Doğan. (2021).  Marmara Bölgesi Sığırcılık İşletmelerindeki Solunum Sistemi Problemlerinde  Bovine Respiratorik Sinsityal Virus (BRSV) Varlığının Araştırılması ve BRSV Suşlarının Moleküler Karakterizasyonu. Proje no: TAGEM/HSGYAD/B/21/A5/P1/3969.
 10. Kerem ŞENVARDAR, Ahmet SAİT, Eray ATIL, Merve DEMİR. (2017). Büyükbaş Hayvanlarda Solunum Sistemi Hastalığı Kompleks’inde etkin 8 adet viral etkeninin tespiti için multipleks real-time RT-PCR tabanlı kit geliştirilmesi. Proje no: TAGEM-17/AR-GE/14. TAGEM Ar-Ge destek programı. Krosgen Biyoteknoloji & Ar-Ge ve Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü.
 11. Müge Doğan, Şirin Çizmeci, Ahmet Sait, Gülnur Kalaycı. (2016). Küçük Ruminantlarda Görülen Abortlarda Border Disease Enfeksiyonunun Araştırılması. Proje No: TAGEM/  HSGYAD/16A07/P02/71.
 12. Ahmet Deniz, Şirin Çizmeci, Ahmet Sait, Gülnur Kalaycı, Taraneh Öncel. (2013). Türkiye’de önemli vektör kaynaklı viral hayvan hastalıklarının (Mavidil-BT, Epizootik Hemorajik Ateş-EHD, Üçgün Hastalığı-BEF ve Akabane) teşhisi, vektörlerin tespiti ve erken uyarı sistemlerinin oluşturulması. Proje No: TAGEM/ HSGYAD/13A07/P02/28.
 13. Dr. Ahmet SAİT, Dr. Züleyha PESTİL, Prof. Dr. Hakan BULUT. (2013). Marmara Bölgesinde Koyunlarda Görülen Abort Vakalarında Viral Etkenlerin Araştırılması. Proje No: TAGEM/HSGYAD/13A07/P02/28
 14. Mehmet Özkan TİMURKAN, Ahmet Sait, Hakan Aydın. (2013). Sağlıklı ve Solunum Sistemi Problemli Sığır ve Koyunlarda Bovine Herpes Virus 1 BHV 1 Parainfluenza Virus 3 PIV 3 ve Respiratory Syncytial Virus RSV Varlığının Araştırılması ve Moleküler Karakterizasyonu. Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi BAP NO 2013 35.
 15. Ahmet SAİT, Seval BİLGE DAĞALP. (2012). Peste des Pestits Ruminnats Virus (PPRV) enfeksiyonunun epidemiyolojisinin N ve F genlerine dayalı farklı PCR teknikleri ile araştırılması. TAPGEM/HSYGAD/12/A07/P02/07 (Proje Lideri)
 16. Seval BİLGE DAĞALP, Ahmet SAİT. (2010). Peste des Pestits Ruminnats Virus (PPRV) enfeksiyonunun epidemiyolojisinin N ve F genlerine dayalı farklı PCR teknikleri ile araştırılması. Ankara Üniversitesi. BAP 10B3338012.
 17. Unsal Baca A, Sait A. (2007). Diagnosis of Peste des Pestits Ruminnats (PPR) using Molecular techniques. Part of Co-ordinated Project of IAEA: The early and sensitive diagnosis and control of Peste des Petits ruminants (PPR).  IAEA contract no: 14514. 2007.