Akabane virus (AKAV)

Akabane; sığır, koyun ve keçilerde görülen, sokucu sineklerle nakledilen bulaşıcı bir hastalıktır. Hastalık en sık olarak yavru atığına (abort) sebep olmakla birlikte, mumifiye fötüs, ölü doğum, kör ve kongenital arthrogriposis ve/veya hidranencephalili yavru doğumlarınada  sebep olmaktadır.