ASİDOZİS


asidozis

ASİDOZİS; ARPA, BUĞDAY, MISIR GİBİ ENERJİSİ YÜKSEK DANE YEMLERİN YÜKSEK MİKTARDA TÜKETTİRİLMESİ SONUCU RUMEN PH’SININ DÜŞMESİYLE ORTAYA ÇIKAN METABOLİK BİR HASTALIKTIR.

Kolay fermente olabilen nişasta yönünden zengin hububatların aniden fazla miktarlarda verilmesi sonucu, rumende laktik asit üretimi ve buna bağlı olarak rumen sıvısı pH’sının normalin altına düşmesiyle karakterize, akut bir beslenme hastalığıdır. Hastalık otointoksikasyon, dehidrasyon, eksikozis, metabolik asidozis, rumen atonisi, enteritis, akut ruminitis, laminitis, kaslarda gevşeklik ve düşük süt yağı sendromu gibi genel semptomlarla kendini gösteren çok önemli bir indigesyon olayıdır. Büyük ve küçük ruminantlarda sık görülen bu hastalık halk arasında “Tohmalama” veya “Hamurlama” gibi isimlerle anılır.