HÜCRE KÜLTÜRÜ | CELL CULTURE


hücre kültürü

HÜCRE KÜLTÜRÜ | CELL CULTURE

Hücrelerin canlı ortamdan çıkarılarak vücudun dışında özel koşullarda ve kontrollü şartlarda yetiştirilmesi tekniğine hücre kültürü (İng: cell culture) denir.

Hücre kültürü çalışmalarında canlıdan alınan hücreler laboratuvarda steril şartlarda yapay besi ortamında bekletilir.

  • Hücre kültürü çalışmaları aşağıdaki alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır:
  • hücrelerin metabolizma faaliyetlerinin gözlemlenmesi
  • ilaç geliştirmeleri
  • aşı üretimi
  • kök hücre çalışmaları
  • tüp bebek ve kısırlık tedavileri
  • canlı organizmada gerçekleştirilmesi zor ya da imkansız deneylerin yapılması
  • virus izolasyonu