KOYUN-KEÇİ VEBASIKOYUN-KEÇİ VEBASI, PESTE DES PETİTS RUMİNANTS, KATA, PSEUDO-RİNDERPEST VE PNEUMONİA-ENTERİTİS.

Koyun ve keçilerin yüksek ateş, göz-burun akıntıları, nekrotik-erosiv stomatitis, diyare ve pnömoni ile karakterize bulaşıcı ve genellikle akut seyirli viral bir hastalığıdır.

Hastalığın  yayılmasını kontrol altına almak için aşı kullanılmaktadır.