defibrine Kan ve kan serumu

Laboratuvar

Bakteriyolojik hastalıklar
virolojik hastalıklar
yetiştirme hastalıkları