defibre
at-koyun
kanı

DEFİBRİNE AT-KOYUN KANI MİKROBİYOLOJİK ANALİZLERDE MİKROORGANİZMALARIN ÜRETİLMESİ VE HEMOLİZ REAKSİYONLARININ BELİRLENMESİ AMACIYLA KULLANILANILMAKTADIR.

iletişim

info@drsait.com
+90 216 390 12 80
+90 543 376 4497
EnglishTurkish