Viral enfeksiyonlar ve analiz listesi


viral enfekssiyonlar analiz listesi

Viral enfeksiyonların tanısı

Diğer etkenlerden (bakteri, mantar, parazit) ileri gelen hastalıklarda olduğu gibi, viral infeksiyonların tanısında da laboratuvar muayenelerinin özel ve çok önemli bir yeri vardır. Her ne kadar kliniklerde yapılan ön tetkikler (anamnez, çeşitli klinik incelemeler, hematolojik, biyokimyasal, radyolojik, vs) hastalıkların belirlenmesinde ilk adımı oluşturması, laboratuvarda çalışanlara yardımcı olması, işlemleri kolaylaştırması ve yönlendirmesi bakımlarından çok değerli iseler de, yine de tanı için yeterli değildirler ve kesin çözümü sağlayacak olan laboratuvar muayenelerine gereksinim vardır. Son yıllarda geliştirilen ileri ve moleküler metotlar, konvansiyonel tekniklerin dezavantajlarına açıklık kazandırmakta, kesin tanı için daha güvenli, çabuk ve spesifik sonuçlar vermektedir. Diğer bir önemli noktada, laboratuvar çalışmaları, klinik muayenelerinin daha üstünde, ötesinde ve ilerisinde olup kesin tanıyı belirleyecek nitelik taşırlar. Viral infeksiyonların tanısında rutin çalışmalarda kullanılan başlıca paramatreler ve metotlar aşağıda belirtilmiştir.  

Analizin AdıMetot TanımıAnaliz Materyali
Enzootik Bovine Leukosis (EBL) antikor tespitiELISAKan serumu
Pestivirus (BVD/BD) antijen tespitiELISA  Kan serumu, Plasma  
Pestivirus (Bovine viral diarrhoea/ Border Disease) (BVD/BD) antikor tespitiELISAKan serumu
Infectious bovine rhinotracheitis (IBR) gB antikor tespitiELISAKan serumu
Infectious bovine rhinotracheitis (IBR) gE antikor tespitiELISAKan serumu
Infectious Bovine Rhinotracheitis Virus (IBR/BHV-1) antijen tespitiELISAEDTA’lı kan, Akciğer dokusu Nazal ve vaginal svap
Koyun-Keçi Vebası (PPR) antikor tespitiELISAKan serumu
Mavidil Virus (BTV) antikor tespitiELISAKan serumu
Maedi-Visna Virus /Caprine Arthritis Encephalitis Virus (MVV / CAEV) antikor tespitiELISAKan serumu
Bovine Coronavirus antijen tespitiELISAGaita örneği, bağırsak
Bovine Rotavirus antijen tespitiELISAGaita örneği, bağırsak
Bovine Respiratoric diseases (BHV-1+BVD+BRSV+PI-3) antikor tespitiELISAKan Serumu
Bovine Respiratoric diseases (BHV-1+BVD+BRSV+PI-3) antijen tespitiELISAAkciğer dokusu
Parainfluenza Virus 3 (PI3) antijen tespitiELISAAkciğer dokusu Nazal svap
Epizootic Hemorrhagic Disease Virus (EHDV) antikor tespitiELISAKan serumu
Schmallenberg Virus (SBV) antikor tespitiELISAKan serumu
Bovine Ephemeral Fever (BEF) virus antikor tespitiELISAKan serumu
Infectious Bovine Rhinotracheitis Virus (IBR/BHV-1) nükleik asit tespitiReal Time PCREDTA’lı kan, Akciğer dokusu Nazal ve vaginal svap
Infectious bovine rhinotracheitis (IBR/BHV-1) virus nükleik asit tespitiKonvansiyonel PCR EDTA’lı kan, Akciğer dokusu Nazal ve vaginal svap
Pestivirus (BVD/BD) nükleik asit tespitiReal Time PCREDTA’lı kan, iç organ örnekleri, svap, korioallantoik sıvı, atık fetüse ait dokular, lenf yumrusu
Pestivirus (BVDV-BDV) nükleik asit tespitiKonvansiyonel PCR İç organ örnekleri Lökosit
Mavidil Virus (BTV) nükleik asit tespitiReal Time PCREDTA’lı kan, lenf yumrusu, iç organ dokusu, dil, izolat
Mavidil Virus (BTV) nükleik asit tespitiKonvansiyonel PCR EDTA’lı kan, lenf yumrusu, iç organ dokusu, dil, izolat
Koyun-Keçi Vebası (PPR) nükleik asit tespitiReal Time PCREDTA’lı kan, lenf yumrusu, iç organ dokusu, izolat
Koyun-Keçi Vebası (PPR) nükleik asit tespitiKonvansiyonel PCR EDTA’lı kan, lenf yumrusu, iç organ dokusu, izolat
Akabane Virus (AKAV) nükleik asit tespitiReal Time PCRAtık/Fetüs beyni, iç organ, izolat
Akabane Virus (AKAV) nükleik asit tespitiKonvansiyonel PCR Atık/Fötüs beyni, iç organ, izolat
Lentivirus  (VM/CAEV) nükleik asit tespitiKonvansiyonel PCR EDTA’lı kan
Coronavirus nükleik asit tespitiKonvansiyonel PCR Lenf yumrusu, iç organ, svap, gaita örneği
Rotavirus nükleik asit tespitiKonvansiyonel PCR Gaita örneği ve iç organlar, antikoagülanlı kan
Bovine Respiratory Syncytial Virus (BRSV) nükleik asit tespitiReal Time PCRAkciğer dokusu
Bovine Respiratory Syncytial Virus (BRSV) nükleik asit tespitiKonvansiyonel PCR Akciğer dokusu
Parainfluenza Virus 3 (PI3) virus nükleik asit tespitiReal Time PCRAkciğer dokusu, Nazal svap
Parainfluenza Virus 3 (PI3) virus nükleik asit tespitiKonvansiyonel PCR Akciğer dokusu
Epizootic Hemorrhagic Disease Virus (EHDV) nükleik asit tespitiReal Time PCREDTA’lı kan
Schmallenberg Virus (SBV) nükleik asit tespitiReal Time PCRBeyin, iç organ
Malignant Catarhal Fever Virus (MCF) (Coryza) nükleik asit tespitiReal Time PCRİç organ, EDTA’lı kan
Vesicular Stomatitis Virus (VSV) nükleik asit tespitiReal Time PCRLenf yum. Svap, Epitel doku, EDTA’lı kan
Bovine Ephemeral Fever (BEF) virus nükleik asit tespitiReal Time PCREDTA’lı kan, Lenf yumrusu, İç organ dokusu
Israeli acute bee paralysis virus (IAPV) nükleik asit tespitiKonvansiyonel PCR Arı ve Larva
Deformed wing virus (DWV) nükleik asit tespitiKonvansiyonel PCR Arı ve Larva
Sacbrood virus (SBV) nükleik asit tespitiKonvansiyonel PCR Arı ve Larva
Acute bee paralysis virus (ABPV) nükleik asit tespitiKonvansiyonel PCR Arı ve Larva
Black queen cell virus (BQCV) nükleik asit tespitiKonvansiyonel PCR Arı ve Larva
Chronic Bee Paralysis Virus (CBPV) nükleik asit tespitiKonvansiyonel PCR Arı ve Larva
Morbillivirus nükleik asit tespitiKonvansiyonel PCR EDTA’lı kan, Lenf yum. İç organ dokusu
Hücre kültüründe virus izolasyonuHücre kültürü (Vero, MDBK, BHK) EDTA’lı kan, iç organ örnekleri, fetüs ve semen
SARS Cov2 Covid 19 Virus nükleik asit tespiti Realtime PCRRealtime RT-PCRBurun ve boğaz svabı
Ectromelia Virus nükleik asit tespiti (Fare)Real-Time PCR  Tüm İç Organlar
Hantavirus nükleik asit tespiti (Rat)Real-Time PCR  Tüm İç Organlar
Lymphocytic Choriomeningitis Virus (LCM) nükleik asit tespiti (Fare)Real-Time PCR  Tüm İç Organlar
Minute Virus Of Mice (MVM) nükleik asit tespiti (Fare)Real-Time PCR  Tüm İç Organlar
Mouse Adenovirus type 1 (FL) (MAD-1)Real-Time PCR  Tüm İç Organlar
Mouse Adenovirus type 2 (FL) (MAD-2)Real-Time PCR  Tüm İç Organlar
Mouse Cytomegalovirus (MCMV) nükleik asit tespiti (Fare)Real-Time PCR  Tüm İç Organlar
Mouse Hepatitis Virus (MHV) nükleik asit tespitiReal-Time RT-PCR  Tüm İç Organlar
Mouse Parvovirus (MPV) nükleik asit tespiti (Fare)Real-Time PCR  Tüm İç Organlar
Mouse Rotavirus (EDIM) nükleik asit tespiti (Fare)Real-Time RT-PCR  Tüm İç Organlar
Pneumonia Virus of Mice (PVM) nükleik asit tespitiReal-Time RT-PCR  Tüm İç Organlar
Respiratory Enteric Virus Type3 (REO 3) nükleik asit tespitiReal-Time RT-PCR  Tüm İç Organlar
Sendai Virus nükleik asit tespiti (Fare)Real-Time RT-PCR  Tüm İç Organlar
Theiler’s Murine Encephalomyelitis Virus (TMEV, GD7) (Fare)Real-Time RT-PCR  Tüm İç Organlar
Kilham Rat Virüs nükleik asit tespiti (Rat)Real-Time PCR  Tüm İç Organlar
Rat Parvovirus (NS-1) nükleik asit tespitiReal-Time RT-PCR  Tüm İç Organlar
Rat Parvovirus (VP-2) nükleik asit tespitiReal-Time RT-PCR  Tüm İç Organlar
Reovirus type 3 nükleik asit tespitiReal-Time RT-PCR  Tüm İç Organlar
Sialodacryadenitis Rat Coronavirus nükleik asit tespitiReal-Time PCR  Tüm İç Organlar
Toolan’s H-1 Virus nükleik asit tespitiReal-Time PCR  Tüm İç Organlar
Rabbit haemorrhagic disease virus (RHDV)Real-Time PCR  Tüm İç Organlar
Myxomatosis virus nükleik asit tespitiReal-Time PCR  Tüm İç Organlar
Rabbit Rotavirus nükleik asit tespitiReal-Time PCR  Tüm İç Organlar
Equine herpesvirus-1 (EHV-1) nükleik asit tespitiReal-Time PCR  EDTA’lı kan, iç organ örnekleri, svap, korioallantoik sıvı, atık fetüse ait dokular, lenf yumrusu
Equine herpesvirus-2 (EHV-2) nükleik asit tespitiReal-Time PCR  EDTA’lı kan, iç organ örnekleri, svap, korioallantoik sıvı, atık fetüse ait dokular, lenf yumrusu
Equine herpesvirus-3 (EHV-3) nükleik asit tespitiReal-Time PCR  EDTA’lı kan, iç organ örnekleri, svap, korioallantoik sıvı, atık fetüse ait dokular, lenf yumrusu
Equine herpesvirus-4 (EHV-4) nükleik asit tespitiReal-Time PCR  EDTA’lı kan, iç organ örnekleri, svap, korioallantoik sıvı, atık fetüse ait dokular, lenf yumrusu