Asidozis

Asidozis; arpa, buğday, mısır gibi enerjisi yüksek dane yemlerin yüksek miktarda tükettirilmesi sonucu rumen pH’sının düşmesiyle ortaya çıkan metabolik bir hastalıktır.

Kolay fermente olabilen nişasta yönünden zengin hububatların aniden fazla miktarlarda verilmesi sonucu, rumende laktik asit üretimi ve buna bağlı olarak rumen sıvısı pH’sının normalin altına düşmesiyle karakterize, akut bir beslenme hastalığıdır. Hastalık otointoksikasyon, dehidrasyon, eksikozis, metabolik asidozis, rumen atonisi, enteritis, akut ruminitis, laminitis, kaslarda gevşeklik ve düşük süt yağı sendromu gibi genel semptomlarla kendini gösteren çok önemli bir indigesyon olayıdır. Büyük ve küçük ruminantlarda sık görülen bu hastalık halk arasında “Tohmalama” veya “Hamurlama” gibi isimlerle anılır.