At Serumu

At Serumu, hücre kültürü çalışmalarında gerekli büyüme faktörleri ve hormonlar için iyi bir kaynaktır ve aynı zamanda sığır serumuna iyi bir alternatiftir.

At Serumu, fötal sığır serumundan (FBS) daha fazla immünoglobulin ve protein içeriğine sahiptir. At Serumu, ayrıca immünolojik analizlerde bloke edici bir ajan olarak çok yaygın kullanılır. At Serumu, teşhis amacıyla kullanılan testlerde, mikoplazmaların, hematopoietik kök hücrelerin ve nöronal hücrelerin üretilmesinde kullanılır.