Border Disease

Sınır Hastalığı (Border Disease)Hairy Shaker DiseaseFuzzy Lambs
Syndrome

Küçükbaş hayvan sürülerinde büyük ekonomik kayıplara yol açan, abortlar ve kongenital anomalili yavru doğumu ile karakterize bir hastalıktır.

Video: Hamza Kadı, Veteriner Hekim, Dr., Virolog