Bakteriyolojik

Bakterilerin sebep olduğu hastalıklar.

ESCHERİCHİA COLİ

ESCHERİCHİA COLİ

İlk on gün içinde kuzularda görülen ölümlerin en önemli sebeplerinden biri olan Escherichia coli’nin sebep olduğu koma hâli ve sonrasında ölüm.

entoksemi

ENTEROTOKSEMİ

OLDUKÇA SIK GÖRÜLMEKTE VE YÜKSEK ÖLÜM İLE SEYRETMEKTEDİR.   Klinik semptomların gözlenmesine fırsat kalmadan ani ölümler görülmesi, Clostridial intoksikasyonların klinik olarak birbirinden ayırt edilmesinde laboratuvar tanısını gerekli kılmaktadır. Koyunlarda akut formu, ciddi sinirsel semtomlar (konvülsiyonlar gibi) ve solunum problemleri karakterizedir (video).  Akut formda iyileşme nadirdir. Koyunlarda daha çok sistemik lezyonlar gözlenirken (peteşi, beyin ve akciğer ödemleri gibi)  bağırsakta küçük değişiklikler …

ENTEROTOKSEMİ Devamı »

çıban

CASEOUS LYMPHADENİTİS- ÇIBAN

Genellikle baş, boyun ve bazende vücudun iç kısımlarındaki irinli şişkinlikleri ile karakterize bir hastalıktır. Sürüye bir kez girdiğinde kontrolü zor ve tamamen yok edilmesi hemen hemen imkansızdır. İrinli şişliklerin iyileşmiş olmasına rağmen hayvan ömür boyu hasta olarak kalır.

şarbon

Anthrax (Şarbon)

Hayvanlarda “DALAK” , insanlarda “KARAÇIBAN ve KASAP ÇIBANI” olarak bilinen hastalık, esas olarak otçul hayvanların bir hastalığı olup, Bacillus anthracis olarak isimlendirilen bakteri tarafından oluşturulur. Halk arasında hayvanlarda “DALAK” , insanlarda “KARAÇIBAN ve KASAP ÇIBANI” olarak da bilinen Şarbon esas olarak otçul hayvanların bir hastalığı olup, Bacillus anthracis bakterisi tarafından oluşturulur. İnfekte hayvanlardan direkt veya …

Anthrax (Şarbon) Devamı »