Hastalıklar

Halk sağlığı ve hayvan sağlığı açısından önemli hastalıklar.

ektima

EKTİMA

Hastalık klinik olarak dudak ve burun delikleri çevresinde veziküller, püstüller, ülserler ve papillomatöz proliferatif lezyonların ortaya çıkmasıyla karakterizedir. Aşı, hastalık çıkan yerlerde ve daha önce hastalık görüldüğü bildirilen bölgelerde koruyucu olarak yapılır. Hastalık çıkmayan yerlerde aşı uygulanmaz. Bağışıklık 21 günde tam olarak oluşur, bağışıklık süresi 6 aydır.

KOYUN-KEÇİ ÇİÇEK HASTALIĞI

KOYUN-KEÇİ ÇİÇEK HASTALIĞI. VİRUS, POXVİRİDAE FAMİLYASI CAPRİPOXVİRUS GENUSUNUN BİR ÜYESİDİR. Koyun-Keçi Çiçek hastalığı, koyun ve keçilerin, ateş, deri ve müköz membranlarda papül ya da nodül şeklinde lezyonların oluşumu ve sistemik enfeksiyon halinde özellikle akciğerlerde fokal pnömoni ile karakterize ölümle sonuçlanabilen akut ya da kronik viral bir hastalığıdır. Enfekte bir bölgeden hastalıksız bir bölgeye enfekte hayvan …

KOYUN-KEÇİ ÇİÇEK HASTALIĞI Devamı »

borderdisease

BORDER DİSEASE

Sınır Hastalığı (Border Disease)–Hairy Shaker Disease–Fuzzy LambsSyndrome Küçükbaş hayvan sürülerinde büyük ekonomik kayıplara yol açan, abortlar ve kongenital anomalili yavru doğumu ile karakterize bir hastalıktır.

ESCHERİCHİA COLİ

ESCHERİCHİA COLİ

İlk on gün içinde kuzularda görülen ölümlerin en önemli sebeplerinden biri olan Escherichia coli’nin sebep olduğu koma hâli ve sonrasında ölüm.

entoksemi

ENTEROTOKSEMİ

OLDUKÇA SIK GÖRÜLMEKTE VE YÜKSEK ÖLÜM İLE SEYRETMEKTEDİR.   Klinik semptomların gözlenmesine fırsat kalmadan ani ölümler görülmesi, Clostridial intoksikasyonların klinik olarak birbirinden ayırt edilmesinde laboratuvar tanısını gerekli kılmaktadır. Koyunlarda akut formu, ciddi sinirsel semtomlar (konvülsiyonlar gibi) ve solunum problemleri karakterizedir (video).  Akut formda iyileşme nadirdir. Koyunlarda daha çok sistemik lezyonlar gözlenirken (peteşi, beyin ve akciğer ödemleri gibi)  bağırsakta küçük değişiklikler …

ENTEROTOKSEMİ Devamı »

çıban

CASEOUS LYMPHADENİTİS- ÇIBAN

Genellikle baş, boyun ve bazende vücudun iç kısımlarındaki irinli şişkinlikleri ile karakterize bir hastalıktır. Sürüye bir kez girdiğinde kontrolü zor ve tamamen yok edilmesi hemen hemen imkansızdır. İrinli şişliklerin iyileşmiş olmasına rağmen hayvan ömür boyu hasta olarak kalır.