Laboratuvar

Laboratuvar teknikleri ve teşhis metodları

ihbarı mecbur hastalıklar

İHBARI MECBURİ HASTALIKLAR

Kara hayvanlarının hastalıkları1- Şap (FMD)2- Sığır brusellozu3- Sığır tüberkülozu4- Kuduz5- Mavidil6- Sığır vebası7- Sığırların süngerimsi beyin hastalığı (BSE)8- Koyun keçi brusellozu9- Koyun ve keçi vebası (PPR)10- Koyun keçi çiçeği11- Şarbon (Antraks)12- Scrapie13- Tavuk vebası (Avian influenza)14- Yalancı tavuk vebası (Newcastle)15- Pullorum16- Kanatlı tifosu (Tavuk tifosu)17- Ruam (Mankafa)18- Durin (At frengisi)19- Atların infeksiyöz anemisi20- Equine encephalomyelitis …

İHBARI MECBURİ HASTALIKLAR Devamı »

hücre kültürü

HÜCRE KÜLTÜRÜ | CELL CULTURE

HÜCRE KÜLTÜRÜ | CELL CULTURE Hücrelerin canlı ortamdan çıkarılarak vücudun dışında özel koşullarda ve kontrollü şartlarda yetiştirilmesi tekniğine hücre kültürü (İng: cell culture) denir. Hücre kültürü çalışmalarında canlıdan alınan hücreler laboratuvarda steril şartlarda yapay besi ortamında bekletilir.