Kategori: Laboratuvar

Laboratuvar teknikleri ve teşhis metodları

İHBARI MECBURİ HASTALIKLARİHBARI MECBURİ HASTALIKLAR

0 Comment

Kara hayvanlarının hastalıkları1- Şap (FMD)2- Sığır brusellozu3- Sığır tüberkülozu4- Kuduz5- Mavidil6- Sığır vebası7- Sığırların süngerimsi beyin hastalığı (BSE)8- Koyun keçi brusellozu9- Koyun ve keçi vebası (PPR)10- Koyun keçi çiçeği11- Şarbon (Antraks)12- Scrapie13- Tavuk vebası (Avian influenza)14- Yalancı tavuk vebası (Newcastle)15- Pullorum16- Kanatlı tifosu (Tavuk tifosu)17- Ruam (Mankafa)18- Durin (At frengisi)19- Atların infeksiyöz anemisi20- Equine encephalomyelitis […]