Caseous lymphadenitis

Caseous lymphadenitis- Çıban

Genellikle baş, boyun ve bazende vücudun iç kısımlarındaki irinli şişkinlikleri ile karakterize bir hastalıktır. Sürüye bir kez girdiğinde kontrolü zor ve tamamen yok edilmesi hemen hemen imkansızdır. İrinli şişliklerin iyileşmiş olmasına rağmen hayvan ömür boyu hasta olarak kalır.