Closridium perfiringens tip A

Enterotoksemik sarılık. Closridium perfiringens tip A, Babesiosis ve Bakır zehirlenmesinde tepit edilebilen sarılık tablosu.