Defibrine At Kanı

Defibrinated Horse Blood

Mikrobiyolojik analizlerde, başta zor gelişenler olmak üzere mikroorganizmaların üretilmesi ve hemoliz reaksiyonlarının belirlenmesi amacıyla kanlı agar  hazırlanması için kullanılanılmaktadır. Kanın bileşiminde bulunan fibrinler kanı pıhtılaştıran faktörlerden birisidir. Besiyerine katılacak kanın pıhtılaşmamış olması gerekir. Bu amaçla kan, ya mekanik olarak fibrinlerinden ayrıştırılır ya da doğrudan antikoagülant içeren torbalara alınır.