Anthrax (Şarbon)Anthrax (Şarbon)

Hayvanlarda “DALAK” , insanlarda “KARAÇIBAN ve KASAP ÇIBANI” olarak bilinen hastalık, esas olarak otçul hayvanların bir hastalığı olup, Bacillus anthracis olarak isimlendirilen bakteri tarafından oluşturulur.

Halk arasında hayvanlarda “DALAK” , insanlarda “KARAÇIBAN ve KASAP ÇIBANI” olarak da bilinen Şarbon esas olarak otçul hayvanların bir hastalığı olup, Bacillus anthracis bakterisi tarafından oluşturulur. İnfekte hayvanlardan direkt veya indirekt yollarla insanlara bulaşabilen zoonotik bir infeksiyondur.

Şarbon hastalığı nedir?

Hastalık bütün memeli hayvanlarda görülebilir. Çiftlik hayvanlarından en çok koyun, keçi ve sığırlarda ölüm oluşturur. Yurdumuzun her bölgesinde ve her mevsimde ortaya çıkar. Genç hayvanlar, ergin ve yaşlılardan daha duyarlıdırlar. Açlık, yorgunluk, yolculuk, kötü bakım, iç ve dış parazitler, fazla sıcak ve soğuk hava, iyi beslenememe gibi stres faktörleri hastalığın çıkış ve yayılışına büyük ölçüde yardımcı olurlar.
Etken Bacillus anthracis aerob, Gram pozitif, basil şekilli, hareketsiz bir bakteridir. Etken olumsuz çevre koşulları ile karşılaştığında basil şeklini değiştirmeyen merkezi yerleşim gösteren spor formuna dönüşür. Sporlar dış ortamlara, kuruluğa, soğuğa, ultraviyole ışınlarına, yüksek ve düşük pH derecelerine ve kimyasal dezanfektanlara oldukça dayanıklıdır. 140 derecede 30 dakikada, 180 derecede 2 dakikada inaktive olurlar. Basiller, infekte kan ve dokulardan yapılan preparatlarda Giemsa boyamada basil mor, kapsülü pembe renkte görülür..