ihbarı mecbur hastalıklar

İhbarı Mecburi Hastalıklar

Kara hayvanlarının hastalıkları
1- Şap (FMD)
2- Sığır brusellozu
3- Sığır tüberkülozu
4- Kuduz
5- Mavidil
6- Sığır vebası
7- Sığırların süngerimsi beyin hastalığı (BSE)
8- Koyun keçi brusellozu
9- Koyun ve keçi vebası (PPR)
10- Koyun keçi çiçeği
11- Şarbon (Antraks)
12- Scrapie
13- Tavuk vebası (Avian influenza)
14- Yalancı tavuk vebası (Newcastle)
15- Pullorum
16- Kanatlı tifosu (Tavuk tifosu)
17- Ruam (Mankafa)
18- Durin (At frengisi)
19- Atların infeksiyöz anemisi
20- Equine encephalomyelitis (tüm tipleri, Venezuela equine encephalomyelitis dahil)
21- Afrika at vebası
22- Afrika domuz vebası
23- Klasik domuz vebası
24- Domuzların veziküler hastalığı
25- Küçük kovan kurdu (Aethina tumida)
26- Arıların Amerikan yavru çürüklüğü
27- Tropilaelaps akarı (Tropilaelaps mite)
28- Kedilerin süngerimsi beyin hastalığı (FSE)
29- Sığırların nodüler ekzantemi (Lumpy skin)
30- Bulaşıcı stomatitis (Veziküler stomatitis)
31- Rift Vadisi humması
32- Bulaşıcı sığır plöropnömonisi(Contagious bovine pleuropneumonia)
33- Enzootik sığır löykozu
34- Geyiklerin epizootik hemorajik hastalığı (EHD)

Su hayvanlarının hastalıkları
1-Epizootik hematopoetik nekroz (Epizootic haematopoietic necrosis)
2-Epizootik ülseratif sendrom (Epizootic ulcerative syndrome)
3-Viral hemorajik septisemi (VHS)
4-Beyaz benek hastalığı (White spot disease)
5-Sarıbaş hastalığı (Yellowhead disease)
6-Taura sendromu (Taura syndrome)
7-Balıkların enfeksiyöz hematopoetik nekrozisi (IHN)
8-Enfeksiyöz somon anemisi (Infectious salmon anaemia)
9-Perkinsus marinus enfeksiyonu (Infection with Perkinsus marinus)
10-Microcytos mackini enfeksiyonu (Infection with Microcytos mackini)
11-Marteilia refringens enfeksiyonu (Infection with Marteilia refringens)
12-Bonamia ostreae enfeksiyonu (Infection with Bonamia ostreae)
13-Bonamia exitiosa enfeksiyonu (Infection with Bonamia exitiosa)
14-Koi herpes virus hastalığı (Koi herpes virus disease)
15-Sazanların bahar Viremisi (Spring Viraemia of Carp) (SVC)
16-Kerevit vebası (Crayfish plague)
17-Bakteriyel böbrek hastalığı (Bakterial kidney disease) (BKD)