Koyun-Keçi Vebası

Koyun-Keçi Vebası, Peste des petits ruminants, Kata, Pseudo-rinderpest ve Pneumonia-enteritis.

 

Koyun ve keçilerin yüksek ateş, göz-burun akıntıları, nekrotik-erosiv stomatitis, diyare ve pnömoni ile karakterize bulaşıcı ve genellikle akut seyirli viral bir hastalığıdır.

Hastalığın  yayılmasını kontrol altına almak için aşı kullanılmaktadır.