Mavidil (Bluetongue) Hastalığı

Mavidil, ruminantların bulaşıcı olmayan ve
vektörler ile nakledilen viral bir hastalığıdır.

Koyunlarda,özellikle de yüksek verime sahip ırklarda, yüksek  ateş, nazal akıntı, baş bölgesinde ödem, oral mukozalarda hiperemi ve ülserasyon, dilde siyanoz
ve ayak lezyonları ile karakterize klinik tablo
meydana getirir. Hastalık, döl veriminde azalma, abort ve konjenital anomalilere de neden olmak
tadır.