Meslek yemini

VETERİNER HEKİM MESLEK YEMİNİ

VETERİNER HEKİMLİĞİ MESLEĞİNİN ÜYELERİ ARASINA KATILDIĞIM ŞU ANDAN BAŞLAYARAK;

  • Yaşamımı insanlık yoluna adayacağıma;
  • Meslek sahibi olmamda emeği geçenlere saygı ve minnettarlığımı koruyacağıma;
  • Sanatımı doğrulukla yapacağıma, mesleğimi onurlandıracağıma;
  • Mesleğimin dünya çapında geliştirilmesini hedefleyeceğime; bu amaçla meslektaşlarımla tam bir anlayış ve işbirliği içinde çalışacağıma;
  • Hayvan ve insan sağlığına çağdaş anlamda bir hizmet sunmayı ilke edineceğime;
  • İnsan ve hayvanların ortak malı olan çevrenin korunması ve olanaklarından tüm canlıların yararlanması için çaba harcayacağıma;
  • Hasta sahiplerinin duygu ve düşüncelerine saygı duyacağıma; sosyal, siyasal ve dinsel farklılık gözetmeksizin, mesleki bilgimin gereğini yapacağıma;
  • Sanatımı uygularken öğreneceğim sırları asla açıklamayacağıma;
  • Bilimsel yöntemlerden sapmadan; deontolojik kurallara uyarak ve etik ilkeleri gözeterek tedavi ve araştırma yapacağıma;

İNSANLIĞIN DEĞERLERİ, BİLİMİN GERÇEĞİ VE MESLEĞİMİN ONURU ÖNÜNDE ŞEREFİM ÜZERİNE AND İÇERİM.

Veteriner Hekim tanıtım filmi için http://tvhb.org.tr/sayfa/tanitim_filmi