Abort

Yavru atığı (düşük, abort), zayıf yavru doğumu, ölü doğum sebepleri ve görüldüğü türler.

 1. Anafilaksi (ilaç ve aşı reaksiyonları)
 2. Kene humması – Anaplasma phagocytophilum (kene kaynaklı ateş)
 3. Anaplasmosis
 4. Anasarca, congenital edema, hydrops fetalis, lymphedema
 5. Anthrax, Şarbon, Bacillus anthracis
 6. Ateleia glazioviana zehirlenmesi
 7. Babesiosis, Babesia
 8. Bacillary hemoglobinuria, Clostridium haemolyticum
 9. Bluetongue, Mavi dil
 10. Border Disease, Bovine Viral Diarhoea Virus – BD/BVD
 11. Brucellosis, Bruselloz
 12. Cache valley virus
 13. Campylobacter fetüs
 14. Caseous lymphadenitis, Corynebacterium pseudotuberculosis (koyun, keçi)
 15. Chlamydia abortus, enzootik abort (sığır, koyun, keçi)
 16. Coliform mastitis (sığır, koyun, keçi)
 17. Escherichia coli (sığır, koyun, keçi)
 18. Klebsiella (sığır, koyun, keçi)
 19. Enterobacter (sığır, koyun, keçi)
 20. Citrobacter (sığır, koyun, keçi)
 21. Serratia (sığır, koyun, keçi)
 22. Raoultella (sığır, koyun, keçi)
 23. Bakır eksikliği (koyun, keçi)
 24. Coxiellosis, coxiella burnetii, Q fever (koyun, keçi)
 25. Zambak (Zigadenus sp.) zehirlenmesi (sığır, koyun, at)
 26. Cervixin dilate olmaması, ringwomb (sığır, koyun, keçi, domuz)
 27. Yavrunun büyük, annenin küçük olması (sığır, koyun, keçi, at, domuz)
 28. Şap hastalığı, Foot and mouth disease – FMD (sığır, koyun, keçi, domuz)
 29. Guatr, iyot eksikliği (sığır, koyun, keçi, domuz)
 30. Heartwater, Ehrlichia ruminantium (sığır, koyun, keçi)
 31. Baldıran otu (conium maculatum) zehirlenmesi (sığır, koyun, keçi)
 32. Hydrallantois, Hydramnios (sığır, koyun, keçi)
 33. Ichthyosis Congenita (sığır, koyun, keçi, domuz)
 34. Inbreeding (aynı soydan çiftleştirme) (sığır, koyun, keçi, at, domuz, kedi, köpek)
 35. Akşam sefası (Ipomoea) zehirlenmesi (sığır, koyun, keçi)
 36. Ketozis, gebelik toksemi (koyun, keçi)
 37. Kurşun zehirlenmesi (sığır, koyun, keçi)
 38. Leptospirosis (sığır, koyun, keçi)
 39. Leucaena zehirlenmesi (sığır, koyun)
 40. Listeriosis, Listeria monocytogenes (sığır, koyun, keçi)
 41. Locoweed, astragalus, oxytropis zehirlenmesi (sığır, koyun, keçi, at)
 42. Kromozomal-konjenital-genetik kusurlar (sığır, koyun, keçi, at, domuz, kedi, köpek)
 43. Yetersiz beslenme, negatif enerji dengesi (sığır, koyun, keçi, at, domuz, kedi, köpek)
 44. Malposition, malpresentation, ikizlik, çoklu yavru (sığır, koyun, keçi, at, domuz)
 45. Melioidosis, Burkholderia pseudomallei (sığır, koyun, keçi, at, domuz, kedi, köpek)
 46. Küflü tatlı yonca (dikomarol-dicoumarol) zehirlenmesi (sığır, koyun, keçi, at, domuz)
 47. Mycoplasma (mikroplazma) enfeksiyonları (Mycoplasma agalactiae) (koyun, keçi)
 48. Nairobi Sheep Disease Virus (koyun, keçi)
 49. Neospora caninum (koyun, keçi)
 50. .….DEVAM EDECEK……
 51. Laden (Cistaceae, cistus) zehirlenmesi, koyunların nörolojik hastalığı Ruminantlarda nitrat, nitrit, zehirlenme Soğan, allium, geviş getirenlerde ve atlarda zehirlenme
 52. Ooforit, yumurtalık apsesi, bursit, yabancı cisim
  Ovin kalıtsal kondroplazi, örümcek sendromu
  Çok yıllık çavdar, lolium perenne, zehirlenme, staggers
  Peste des petits ruminantlar, morbillivirus
  Sığırlarda ve koyunlarda fosfat gübre, süperfosfat, toksisite
  Fitoestrojen zehirlenmesi
  Alıkonan, amfizemli, fetus, fetal mumyalama, maserasyon
  Rift vadisi ateşi
  Avustralya koyunlarında Romulea rosea zehirlenmesi
  Ruminal asidoz, tahıl yüklenmesi
  Koyunda salmonella, ovine salmonelloz
  scrapie
  Koyun ve keçi çiçeği, capripoxvirus, sheeppox, keçi virüsü, virüs
  Simbu serogroup, schmallenberg, akabane, aino, shuni, shamonda, peaton virüsü
  Snakeweed, gutierrezia, geviş getirenlerde zehirlenme
  Sorghum, sudan otu, atlarda, sığırlarda ve koyunlarda zehirlenme
  Ruminantlarda Stenocarpella maydis toksisitesi
  Swainsonin zehirlenmesi, mannosidosis
  Ruminantlarda Tetrapterys Zehirlenmesi
  Theileriosis, theileria, geviş getirenlerde
  Koyun ve keçilerde toksoplazma abdomyonu, toksoplazma gondii
  Travmatik veya stresle kürtaj, infertilite
  Rammbuillet koyunda kesilmiş, kusurlu, gama-glutamil karboksilaz
  Ruminantlarda tripanosomiasis, tripanosomoz, tripanosom,
  Koyunlarda, atlarda, sığırlarda ve domuzlarda tularemi
  Tanısı yapılmamış, idiopatik, kürtaj, ölü doğum, prematüre doğum
  Uterin ataleti, atoni, atonik uterus
  Ruminantlarda uterin torsiyon
  Ruminantlarda Veratrum zehirlenmesi
  Ruminantlarda Wesselbron hastalığı
  Koyun ve keçilerde beyaz kas hastalığı, vitamin e, selenyum eksikliği, beslenme miyopati
  White snakeroot, rayless goldenrod zehirlenmesi
  Yersiniosis, yersinia, koyun ve keçilerde