Kategori: Kan ve Kan Serumu

Kan, damarlarımızda dolaşan yaşam için temel oluşturan canlı bir sıvıdır. Dolaşımda ki toplam kan hacmi vücut ağırlığının % 8’idir. Bu miktar 70 kg’lık bir insanda 5600 ml.’dir. Kanın, %50-60’ı plazma olarak adlandırılan sıvıdan ve %40-50’si ise kan hücrelerinden oluşur. Plazmanın büyük kısmı sudan oluşurur. Su içinde besin maddeleri, proteinler ve diğer yaşamsal önemde kimyasal maddeler bulunur. Alyuvar (eritrosit), Akyuvar (lökosit) ve kan pulcukları (trombositler) ise kan hücrelerini oluştururlar.

RUMEN SIVISIRUMEN SIVISI

0 Comment

RUMEN FLUİD The extraordinary activity of microorganisms is based on their remarkable metabolic diversity and genetic adaptability, which makes them an important source of genetic resources for biotechnological advancement and sustainable development. The success for biotechnological processes is directly related to the diversity of microorganisms and the molecules they produce as a result of primary […]

HORSE SERUMHORSE SERUM

0 Comment

HORSE SERUM HORSE SERUM IS A GOOD SOURCE OF GROWTH FACTORS AND HORMONES REQUIRED IN CELL CULTURE STUDIES AND IS ALSO A GOOD ALTERNATIVE TO BOVINE SERUM. Horse Serum has more immunoglobulin and protein content than fetal bovine serum (FBS). Horse Serum is also very commonly used as a blocking agent in immunological assays. Horse Serum is […]

AT SERUMUAT SERUMU

0 Comment

AT SERUMU AT SERUMU, HÜCRE KÜLTÜRÜ ÇALIŞMALARINDA GEREKLİ BÜYÜME FAKTÖRLERİ VE HORMONLAR İÇİN İYİ BİR KAYNAKTIR VE AYNI ZAMANDA SIĞIR SERUMUNA İYİ BİR ALTERNATİFTİR. At Serumu, fötal sığır serumundan (FBS) daha fazla immünoglobulin ve protein içeriğine sahiptir. At Serumu, ayrıca immünolojik analizlerde bloke edici bir ajan olarak çok yaygın kullanılır. At Serumu, teşhis amacıyla kullanılan testlerde, mikoplazmaların, […]