Defibrine At-Koyun Kanı

Defibrine At-Koyun Kanı

Defibrinated Horse-Sheep Blood

Mikrobiyolojik analizlerde, başta zor gelişenler olmak üzere mikroorganizmaların üretilmesi ve hemoliz reaksiyonlarının belirlenmesi amacıyla kanlı agar  hazırlanması için koyun, at gibi hayvanların kanları kullanılanılmaktadır. Kanın bileşiminde bulunan fibrinler kanı pıhtılaştıran faktörlerden birisidir. Besiyerine katılacak kanın pıhtılaşmamış olması gerekir. Bu amaçla kan, ya mekanik olarak fibrinlerinden ayrıştırılır ya da doğrudan antikoagülant içeren torbalara alınır.