VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ


veteriner sağlık teknisyeni

Evcil ve çiftlik hayvanlarının sağlıklarının korunması, beslenmesi, yetiştirilmesi ve hayvan ıslah çalışmalarında görev alacak teknik bilgi ve beceriye sahip kişidir.

GÖREVLERİ
▪ Veteriner hekim kontrolünde koruyucu aşı uygulaması yapar.
▪ Hayvanların klinik muayenesinde veteriner hekime yardımcı olur.
▪ Hayvanlara bakım ve pansuman yapar,
▪ Cerrahi operasyonlarda veteriner hekime yardımcı olur,
▪ Hayvan hastalıkları ile mücadelede görev alır,
▪ Gıda işletmelerinde sorumlu yönetici olarak görev yapar,
▪ Hayvanlara işaretleme yapar ve bunların kayıtlarını tutar,
▪ Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütür.
▪ Bağlı bulunduğu bölgelerde veteriner hekim kontrolünde hastalık taramaları yapar.
▪ Hastalık çıkan yerlerde sağlık tedbirleri alır.
▪ Hasta hayvanların ayrılmasını(tecrit edilmesini) ve buna ilişkin bürokratik işlemleri yürütür,
▪ Hayvan ıslahında (tabi ve yapay tohumlamada) görev yapar.