Gün: 18 Ocak 2023

SELİMİYE VETERİNER SAĞLIK MESLEK LİSESİ TARİHÇESİSELİMİYE VETERİNER SAĞLIK MESLEK LİSESİ TARİHÇESİ

0 Comment

Bugün Selimiye Tarım Anadolu Meslek Lisesi bünyesinde bulunan spor salonu olarak kullanılan tarihi bina, II. Abdülhamit tarafından H.1311 /M. 1894 yılında inşa olunmuştur. Söz konusu bina İstanbul’un fethinden sonra inşa olunan ve Osmanlı saraylarından biri olan Kavak Sarayının has bahçesine yapılmıştır. Kavak Sarayı Nizamı Cedid askerlerinin kışlası için III. Selim tarafından tamamen yıkılmış, bugün adını […]

VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİVETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ

0 Comment

Evcil ve çiftlik hayvanlarının sağlıklarının korunması, beslenmesi, yetiştirilmesi ve hayvan ıslah çalışmalarında görev alacak teknik bilgi ve beceriye sahip kişidir. GÖREVLERİ▪ Veteriner hekim kontrolünde koruyucu aşı uygulaması yapar.▪ Hayvanların klinik muayenesinde veteriner hekime yardımcı olur.▪ Hayvanlara bakım ve pansuman yapar,▪ Cerrahi operasyonlarda veteriner hekime yardımcı olur,▪ Hayvan hastalıkları ile mücadelede görev alır,▪ Gıda işletmelerinde sorumlu […]

MUHSİN YAZICIOĞLUMUHSİN YAZICIOĞLU

0 Comment

Veteriner Hekim, Şehit Başkan Muhsin Yazıcıoğlu; 1954 yılında Sivas’ın Sarkışla ilçesi Elmalı Köyü’nde bir çiftçi ailesinin oğlu olarak doğdu. İlk ve orta öğrenimini Şarkışla’da yaptı. Yüksek öğrenimini yapmak üzere 1972’de Ankara’ya geldi. Üniversite tahsilini, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi‘nde tamamladı. https://www.bbp.org.tr/sayfa/muhsin-yazicioglu Şehit başkan