Veteriner hekim MESLEK YEMİNİVETERİNER HEKİMLİĞİ MESLEĞİNİN ÜYELERİ ARASINA KATILDIĞIM ŞU ANDAN BAŞLAYARAK;

Yaşamımı insanlık yoluna adayacağıma;

Meslek sahibi olmamda emeği geçenlere saygı ve minnettarlığımı koruyacağıma;

Sanatımı doğrulukla yapacağıma, mesleğimi onurlandıracağıma;

Mesleğimin dünya çapında geliştirilmesini hedefleyeceğime; bu amaçla meslektaşlarımla tam bir anlayış ve işbirliği içinde çalışacağıma;

Hayvan ve insan sağlığına çağdaş anlamda bir hizmet sunmayı ilke edineceğime;

İnsan ve hayvanların ortak malı olan çevrenin korunması ve olanaklarından tüm canlıların yararlanması için çaba harcayacağıma;

Hasta sahiplerinin duygu ve düşüncelerine saygı duyacağıma; sosyal, siyasal ve dinsel farklılık gözetmeksizin, mesleki bilgimin gereğini yapacağıma;

Sanatımı uygularken öğreneceğim sırları asla açıklamayacağıma;

Bilimsel yöntemlerden sapmadan; deontolojik kurallara uyarak ve etik ilkeleri gözeterek tedavi ve araştırma yapacağıma;

İNSANLIĞIN DEĞERLERİ, BİLİMİN GERÇEĞİ VE MESLEĞİMİN ONURU ÖNÜNDE

ŞEREFİM ÜZERİNE AND İÇERİM.

http://tvhb.org.tr/sayfa/tanitim_filmi